ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2018/P zo dňa 10. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0008/2019/P zo dňa 21. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0011/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0071/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 14.02.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0036/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
LAMA energy a. s. - organizačná zložka
Šulekova 2, Bratislava
Dátum: 23.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0039/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: č. 0037/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0004/2018/P zo dňa 21. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P zo dňa 31. 10. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0004/2020/P zo dňa 5. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0022/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 26.02.2018
Poznámka: Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 23.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0015/2017/P v znení rozhodnutia č. 0003/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0013/2017/P [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0011/2018/P [PDF], v znení rozhodnutia číslo 0033/2019/P [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Oprava rozhodnutia číslo 0014/2023/PDodávka zraniteľným odberateľom
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0003/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0066/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 19.03.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0097/2017/P
Distribúcia
Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.11.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0005/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0088/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 08.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0063/2017/P zo dňa 05. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0003/2019/P zo dňa 19. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.11.2021
Poznámka: Pripojenie