ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 21.10.2016
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0003/2020/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0003/2020/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 09.01.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0028/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 22.11.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0003/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 20.01.2020
Poznámka: Distribúcia
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0031/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0007/2019/P zo dňa 20. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
GasTrading, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 21.10.2016
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 29.01.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0013/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 22.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0028/2017/P v znení rozhodnutia č. 0010/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 13.01.2020
Poznámka: Pripojenie
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0028/2017/P zo dňa 10. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0010/2018/P zo dňa 09. 01. 2018 v znení rozhodnutia č. 0011/2019/P zo dňa 22. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Pripojenie
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 22.12.2022
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0029/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0045/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 29.01.2018
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 22.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0052/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1, Česká republika
Dátum: 01.06.2020
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0001/2022/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0001/2022/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom