ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 20.10.2016
Poznámka: Pripojenie
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 14.12.2017
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0026/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 20.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0031/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 27.11.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0103/2017/P zo dňa 24. 10. 2017 v znení rozhodnutia č. 0023/2018/P zo dňa 29. 10. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 06.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0032/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0009/2019/P zo dňa 21. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 21.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0016/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0044/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 19.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0042/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0046/2022/P (PDF)
Distribúcia
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 21.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0002/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Dátum: 27.11.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0030/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0022/2018/P zo dňa 29. 10. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 06.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0010/2019/P zo dňa 22. 11. 2018 v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P zo dňa 22. 10. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 21.10.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0006/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 09.01.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0017/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
A.En. Gas a. s.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 21.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0032/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 16.12.2019
Poznámka: Distribúcia
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 07.10.2020
Poznámka: Mení rozhodnutie číslo 0019/2017/P [PDF]
Dodávka zraniteľným odberateľom