eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 17.08.2017
Poznámka: Preprava
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 24.08.2017
Poznámka: Pripojenie
MFGK Slovakia s. r. o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 16.10.2017
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 24.10.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0023/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2022/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0093/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2021/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0004/2021/P-ZR
Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 09.11.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0032/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0084/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 14.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0062/2022/P (PDF)
Distribúcia