ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0045/2019/P zo dňa 09. 09. 2019
Distribúcia
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 14.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0014/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, Bratislava
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0073/2017/P zo dňa 09. 12. 2016
Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 13.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0015/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
IS - Marianka s.r.o.
Česká 7/A, Bratislava
Dátum: 05.12.2016
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0104/2017/P zo dňa 30. 10. 2017
Distribúcia
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0017/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 06.12.2016
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0071/2017/P zo dňa 22. 12. 2016
Distribúcia
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0021/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0100/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0078/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0079/2021/P (PDF)
Preprava
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 06.12.2016
Poznámka: Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0072/2017/P zo dňa 09. 12. 2016
Distribúcia
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 21.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 25.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 07.12.2016
Poznámka: Distribúcia