SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 21.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0017/2022/P (PDF)
Výkup PZ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0041/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 27.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0015/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 25.01.2017
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0020/2017/P.
Distribúcia
innogy Slovensko s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0030/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0022/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0036/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0076/2017/P
Distribúcia
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0035/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0051/2017/P
Distribúcia
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0060/2017/P
Distribúcia
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul. 2271, Považská Bystrica
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0031/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0039/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0048/2017/P
Distribúcia
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.05.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0103/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0023/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0038/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0037/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0062/2017/P
Distribúcia
I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 20.02.2017
Poznámka: Zmena rozhodnutia č, 0078/2017/P
Distribúcia
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 24.03.2017
Poznámka: Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0002/2022/P-ZR
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 28.03.2017
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 30.05.2017
Poznámka: Pripojenie
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 03.07.2017
Poznámka: Pripojenie