I.K.S. facility services spol. s r. o.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 14.12.2016
Poznámka: Distribúcia
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 06.04.2021
Poznámka: č. 0021/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0100/2017/P zo dňa 17. 08. 2017
Preprava
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 18.01.2022
Poznámka: Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 16.12.2016
Poznámka: Distribúcia
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 02.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0021/2017/P v znení rozhodnutia č. 0078/2021/P
Preprava
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 18.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0048/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0093/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2021/P (PDF)
Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 16.12.2016
Poznámka: Distribúcia
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 18.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0051/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2021/P (PDF)
Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 16.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 18.01.2022
Poznámka: Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Pripojenie
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 19.01.2022
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 20.01.2022
Poznámka: Distribúcia
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0105/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 29.03.2022
Poznámka: Pripojenie