KSP, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 19.01.2021
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0047/2017/P zo dňa 29. 11. 2016
Distribúcia
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0013/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0033/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 09.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 18.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0075/2017/P zo dňa 12.12.2016
Distribúcia
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 28.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0020/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0044/2021/P (PDF)
Distribúcia
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 09.12.2016
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 02.02.2021
Poznámka: Distribúcia
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 30.12.2021
Poznámka: Distribúcia
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 26.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0059/2017/P zo dňa 02. 12. 2016
Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 14.01.2022
Poznámka: Distribúcia
GasTrading, s.r.o.
Ul. Zeppelina 7, Levice
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 26.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0054/2017/P zo dňa 01. 12. 2016
Distribúcia
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 17.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0060/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0092/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2021/P (PDF)
Distribúcia
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 09.02.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0043/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 17.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0062/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0049/2021/P (PDF)
Distribúcia
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova č. 34, Bratislava
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 24.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0018/2018/P zo dňa 26. 6. 2018
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 19.01.2022
Poznámka: Distribúcia