U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 22.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0076/2017/P zo dňa 12. 12. 2016 v znení rozhodnutia č. 0090/2017/P zo dňa 20. 02. 2017
Distribúcia
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Distribúcia
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 18.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 22.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0068/2017/P zo dňa 06. 12. 2016
Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 23.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
CA TRADE, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 08.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0080/2017/P zo dňa 16.12.2016
Distribúcia
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
CS CAPITAL, s.r.o.
, Tajov 252
Dátum: 02.12.2016
Poznámka: Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 08.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0079/2017/P zo dňa 16.12.2016
Distribúcia
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0036/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 18.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 02.12.2016
Poznámka: Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 08.01.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0081/2017/P zo dňa 16.12.2016
Distribúcia
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0045/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 19.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 02.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0092/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2022/P (PDF)
Distribúcia