Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 29.11.2016
Poznámka: Distribúcia
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 24.09.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0043/2017/P zo dňa 23. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P zo dňa 08. 11. 2017 a rozhodnutia č. 0004/2019/P zo dňa 19. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0016/2018/P zo dňa 19.03.2018
Distribúcia
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0042/2019/P (PDF)
Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 16.01.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0012/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0012/2023/P-ZR
Distribúcia
Zverejňované údaje (PDF)
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 29.11.2016
Poznámka: Distribúcia
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.10.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0035/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0005/2018/P zo dňa 01.12.2017 a v znení rozhodnutia č. 0025/2018/P zo dňa 25. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 16.12.2020
Poznámka: Zmena taríf za prístup do DS a distribúciu plynu
Distribúcia
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0035/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 16.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0093/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0079/2022/P (PDF)
Distribúcia
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 28.11.2019
Poznámka: Distribúcia
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 18.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0046/2017/P
Distribúcia
SLOVAK ENERGY s. r. o.
Hôrky 33, Žilina
Dátum: 30.11.2021
Poznámka: Distribúcia
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 17.01.2023
Poznámka: Distribúcia
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: Distribúcia
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 18.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0062/2017/P v znení rozhodnutia č. 0094/2017/P
Distribúcia
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0063/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0015/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 17.01.2023
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: Distribúcia