Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 21.09.2016
Poznámka: Distribúcia
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 21.11.2017
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0037/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0043/2017/P v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 05.11.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0037/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0004/2018/P zo dňa 21. 11. 2017 a v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P zo dňa 31. 10. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0033/2017/P v znení rozhodnutia č. 0028/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 26.09.2016
Poznámka: Distribúcia
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 01.12.2017
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0020/2017/P v znení rozhodnutia č. 0089/2017/P
Distribúcia
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 07.11.2019
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0015/2019/P zo dňa 27. 11. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 05.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0022/2017/P zo dňa 31. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0026/2019/P zo dňa 07. 01. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 28.09.2016
Poznámka: Pripojenie
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 11.12.2017
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 19.11.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0042/2017/P
Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 27.11.2019
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0041/2017/P zo dňa 16. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0024/2018/P zo dňa 31. 10. 2018
Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 06.10.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0014/2017/P v znení rozhodnutia č. 0022/2019/P
Dodávka zraniteľným odberateľom