• Vzdelanie:
2008 Executive MBA in Energy Utility Management, Jacobs University, Nemecko
1997 MPA in Economic and Public Policy, Princeton University, USA
1988 Ing., Ekonomika a riadenie strojárskej výroby, Slovenská technická univerzita, SR
  • Pracovné skúsenosti:
od 9.7.2020 Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
2019 - 2020 Odborný poradca, Energy Sigma Advisory, Bratislava
2004 - 2019               Predseda predstavenstva / Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj, (zástupca investora EON AG) Západoslovenská distribučná, skupina ZSE, Bratislava
2005 - 2010 Člen Rady úradu, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Bratislava
1997 - 2004 Vice Prezident / Špeciálny konzultant, National Economic Research Associates, USA
1996 – 1997 Stážista, Svetová banka, USA
1994 – 1995 Výkonný riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
1994 Ekonomický poradca, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Bratislava
1990 - 1994 Poradca predsedu / Špecialista, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Bratislava
  • Jazykové znalosti:
  Slovenčina (materinský jazyk), angličtina, čeština (plynule), ruština (dobre), nemčina (základy)
  • Publikačná a prezentačná činnosť (výber):
  Smart grid riešenia - inšpirujúce riešenia z praxe, E-focus konferencia ,,Nová energetika – Sme na ňu pripravení?” Bratislava, 2018
  Zmierňovanie sociálnych dopadov racionalizácie energetických taríf, (spolu-autor Sarah Voll), Bratislava: Svetová banka a URSO, 2002
  Emergence of Markets in the Natural Gas Industry, Policy Research Working Paper No. 1895, Washington DC: The World Bank, 1998