ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 30.10.2017
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0004/2021/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0004/2021/P-ZR
Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 09.11.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0032/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0084/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 14.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0062/2022/P (PDF)
Distribúcia