eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 02.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0021/2017/P v znení rozhodnutia č. 0078/2021/P
Preprava
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 18.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0048/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0093/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0050/2021/P (PDF)
Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 16.12.2016
Poznámka: Distribúcia
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 18.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0051/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0051/2021/P (PDF)
Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 16.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 18.01.2022
Poznámka: Distribúcia
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Pripojenie
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 19.01.2022
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 20.01.2022
Poznámka: Distribúcia
TMT Energy, s. r. o.
Štefanovičova 12, Bratislava
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0105/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0032/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2021/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 20.12.2016
Poznámka: Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 29.03.2022
Poznámka: Pripojenie
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 21.12.2016
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0017/2022/P (PDF)
Výkup PZ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0041/2017/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0024/2018/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 27.12.2016
Poznámka: Distribúcia
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0015/2019/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2020/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0040/2021/P (PDF) v znení rozhodnutia č. 0052/2022/P (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom