Formuláre príloh k vyhláške č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike: