VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 28.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0125/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0191/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0204/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0181/2021/E (PDF)
Distribúcia
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0128/2022/E mení rozhodnutie číslo 0220/2020/E (PDF)
Distribúcia
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Distribúcia
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0054/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0276/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0090/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0090/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0264/2021/E (PDF)
Distribúcia
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0053/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0089/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0297/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0087/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0239/2021/E (PDF)
Distribúcia
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Distribúcia
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Distribúcia
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Distribúcia
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0253/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0151/2021/E (PDF)
Distribúcia
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0099/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0165/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0168/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0152/2021/E (PDF)
Distribúcia
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Distribúcia
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 27.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0081/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0146/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0151/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0120/2021/E (PDF)
Distribúcia
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Distribúcia
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Distribúcia
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0093/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0159/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0158/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0145/2021/E (PDF)
Distribúcia
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0095/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0161/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0163/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0147/2021/E (PDF)
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0128/2021/E (PDF)
Distribúcia
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0100/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0166/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0169/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0153/2021/E (PDF)
Distribúcia
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Nábrežie Oravy 625/12, Dolný Kubín
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0170/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0194/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0157/2021/E (PDF)
Distribúcia