MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 27.04.2022
Poznámka: Distribúcia
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 27.04.2022
Poznámka: Distribúcia
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 20.04.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.03.2022
Poznámka: Distribúcia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 28.03.2022
Poznámka: Distribúcia
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: Distribúcia
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0074/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0005/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0092/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 22.03.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0279/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0263/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0323/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0182/2022/E (PDF)
Distribúcia
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Distribúcia
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 24.02.2022
Poznámka: Distribúcia
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 24.02.2022
Poznámka: Distribúcia
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 23.02.2022
Poznámka: Distribúcia
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 23.02.2022
Poznámka: Distribúcia
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 23.02.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 22.02.2022
Poznámka: Distribúcia