PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 22.03.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0279/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0263/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0323/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0182/2022/E (PDF)
Distribúcia
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Distribúcia
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Distribúcia
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 24.02.2022
Poznámka: Distribúcia
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 24.02.2022
Poznámka: Distribúcia
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 23.02.2022
Poznámka: Distribúcia
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 23.02.2022
Poznámka: Distribúcia
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 23.02.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 22.02.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 22.02.2022
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 22.02.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 21.02.2022
Poznámka: Distribúcia
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 21.02.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 21.02.2022
Poznámka: Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 21.02.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 18.02.2022
Poznámka: Distribúcia
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 18.02.2022
Poznámka: Distribúcia
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 15.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0251/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0229/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0144/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0058/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom