MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Distribúcia
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Distribúcia
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0093/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0159/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0158/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0145/2021/E (PDF)
Distribúcia
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 26.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0095/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0161/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0163/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0147/2021/E (PDF)
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0128/2021/E (PDF)
Distribúcia
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0100/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0166/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0169/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0153/2021/E (PDF)
Distribúcia
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Nábrežie Oravy 625/12, Dolný Kubín
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0104/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0170/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0194/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0157/2021/E (PDF)
Distribúcia
MKM - servis, s.r.o.,
Dlhá 88, Žilina
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0107/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0173/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0196/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0160/2021/E (PDF)
Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0233/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0233/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0246/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0118/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0185/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0212/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0173/2021/E (PDF)
Distribúcia
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0122/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0189/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0217/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0178/2021/E (PDF)
Distribúcia
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0123/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0190/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0206/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0179/2021/E (PDF)
Distribúcia
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0223/2017/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0058/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0096/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
E-Power Supply s.r.o.
Veľká okružná 59/A, Žilina
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0045/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0082/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0113/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0193/2021/E (PDF)
Distribúcia
SK Energy, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0067/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0106/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0286/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0089/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0202/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0293/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0321/2021/E (PDF)
Distribúcia
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0071/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0109/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0129/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0231/2021/E (PDF)
Distribúcia
Duchonka s.r.o.
1. mája 205, Prašice
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0038/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0075/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0107/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0134/2021/E (PDF)
Distribúcia
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0105/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0171/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0201/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0158/2021/E (PDF)
Distribúcia
Slovena, a.s.
Kysucká cesta 3, Žilina
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0116/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0183/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0210/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0171/2021/E (PDF)
Distribúcia
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 25.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0119/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0186/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0213/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0175/2021/E (PDF)
Distribúcia