E-Power Supply s.r.o.
Veľká okružná 59/A, Žilina
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0106/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0172/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0195/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0159/2021/E (PDF)
Distribúcia
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 5898/14, Prešov
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
Lindner Immo Slovakia s.r.o.
Galvániho 15B, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0269/2021/E (PDF)
Distribúcia
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0063/2022/E (PDF)
Distribúcia
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGETIKA - JUMI, s.r.o.
Starozagorská 39, Košice
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGO DISTRIBÚCIA, s.r.o.
Osloboditeľov 37, Košice
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Distribúcia
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0059/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0095/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0122/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0199/2021/E (PDF)
Distribúcia
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0061/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0098/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0124/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0197/2021/E (PDF)
Distribúcia
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0066/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0105/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0126/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0245/2021/E (PDF)
Distribúcia
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0279/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0141/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0236/2021/E (PDF)
Distribúcia
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0068/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0107/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0127/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0246/2021/E (PDF)
Distribúcia
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0183/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0115/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0136/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0249/2021/E (PDF)
Distribúcia
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0041/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0078/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0110/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0190/2021/E (PDF)
Distribúcia
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0058/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0094/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0121/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0201/2021/E (PDF)
Distribúcia
AB&B, s. r. o.
Einsteinova 19, Bratislava
Dátum: 24.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0062/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0077/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0136/2021/E (PDF)
Distribúcia
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 21.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0292/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0235/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0324/2021/E (PDF)
Distribúcia