Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 27.12.2022
Poznámka: Prenos
D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 20.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 20.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 20.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TRAFO ENERGY s.r.o.
Ventúrska 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 20.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
POLUS, a.s.
Vajnorská 100, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 5898/14, Prešov
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava pri Laborci
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
OC PREŠOV, s.r.o.
Gorkého 205/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom