D.A.H., s.r.o. Prešov
Budovateľská 35, Prešov
Dátum: 23.02.2022
Poznámka: Distribúcia
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 23.02.2022
Poznámka: Distribúcia
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 23.02.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 22.02.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 22.02.2022
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 22.02.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 21.02.2022
Poznámka: Distribúcia
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 21.02.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 21.02.2022
Poznámka: Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 21.02.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 18.02.2022
Poznámka: Distribúcia
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 18.02.2022
Poznámka: Distribúcia
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Celulózka 3494, Žilina
Dátum: 15.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0251/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0229/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0144/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0058/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 14.02.2022
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 14.02.2022
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 14.02.2022
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 14.02.2022
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 10.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0065/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0102/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0291/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0301/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0282/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0195/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0290/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0302/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0107/2022/E (PDF)
Distribúcia
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 07.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0287/2017/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0246/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0274/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 31.01.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0088/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0153/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0162/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0129/2021/E (PDF)
Distribúcia