Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 04.07.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0028/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0096/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0137/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0192/2022/E (PDF)
Distribúcia
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.06.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0134/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 20.06.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0086/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0151/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0274/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0160/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0125/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0127/2022/E (PDF)
Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 26.05.2022
Poznámka: Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 26.05.2022
Poznámka: Distribúcia
DISPEX, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava
Dátum: 28.04.2022
Poznámka: Distribúcia
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 27.04.2022
Poznámka: Distribúcia
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 27.04.2022
Poznámka: Distribúcia
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 20.04.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.03.2022
Poznámka: Distribúcia
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 28.03.2022
Poznámka: Distribúcia
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 24.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0061/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0057/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: Distribúcia
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0047/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0074/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0005/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0060/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0092/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2022/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 22.03.2022
Poznámka: Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0279/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0263/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0323/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0182/2022/E (PDF)
Distribúcia
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Distribúcia
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 25.02.2022
Poznámka: Distribúcia