PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 23.11.2022
Poznámka: Pripojovacie poplatkyZverejňované údaje (PDF)
Development In Slovak Investments, s.r.o.
Myslenická 2/C/4660, Pezinok
Dátum: 23.11.2022
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 02.11.2022
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 31.10.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.10.2022
Poznámka: Prenos
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 20.10.2022
Poznámka:
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 20.10.2022
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 20.10.2022
Poznámka: DistribúciaZverejňované údaje (PDF)
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 19.10.2022
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 18.10.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.10.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.10.2022
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 05.10.2022
Poznámka: Pripojovacie poplatkyZverejňované údaje (PDF)
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 28.09.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0279/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0100/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0156/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0263/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0323/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0182/2022/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0285/2022/E (PDF)
Distribúcia
Zverejňované údaje (PDF)
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 28.09.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0042/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0079/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0300/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0085/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0257/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0138/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0301/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0076/2022/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0110/2022/E (PDF)
Distribúcia
Zverejňované údaje (PDF)
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 09.09.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0061/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0098/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0124/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0197/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0212/2022/E (PDF)
Distribúcia
Zverejňované údaje (PDF)
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 25.08.2022
Poznámka: Pripojovacie poplatkyZverejňované údaje (PDF)
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: Pripojovacie poplatkyZverejňované údaje (PDF)
Arcos FM SK, s.r.o.
Toryská 5, Košice - mestská časť Západ
Dátum: 04.07.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0028/2018/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0096/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0137/2021/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0192/2022/E (PDF)
Distribúcia
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.06.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0134/2019/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0005/2020/E (PDF) v znení rozhodnutia č. 0097/2021/E (PDF)
Dodávka zraniteľným odberateľom