Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 5898/14, Prešov
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava pri Laborci
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
OC PREŠOV, s.r.o.
Gorkého 205/3, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
AKZ INFRA, s. r. o.
Mýtna 48, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ARJ Servis, s.r.o.
Továrenská 2, Michalovce
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Duslo Energy, s.r.o.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
EUROPA SC a. s.
Na Troskách 25/14180, Banská Bystrica
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovena, a.s.
Kysucká cesta 3, Žilina
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom