SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 30.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Pow-en a.s.
Prievozská 4B, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Oprava rozhodnutia číslo 0063/2023/EDodávka zraniteľným odberateľom
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 29.12.2022
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.12.2022
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.12.2022
HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz, a.s.)
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, Poprad
Dátum: 29.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
SK Energy, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 28.12.2022
Poznámka: Prenos