PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 20.07.2021
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.06.2021
Poznámka: Pripojovacie poplatky
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 10.06.2021
Poznámka: Pripojovacie poplatky
SK Energy, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 27.05.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0067/2018/E v znení rozhodnutia č. 0106/2019/E v znení rozhodnutia č. 0286/2019/E v znení rozhodnutia č. 0089/2020/E v znení rozhodnutia č. 0202/2021/E
Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0065/2018/E v znení rozhodnutia č. 0102/2019/E v znení rozhodnutia č. 0291/2019/E v znení rozhodnutia č. 0301/2019/E v znení rozhodnutia č. 0282/2020/E v znení rozhodnutia č. 0195/2021/E
Distribúcia
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka: mení rozhodnutie číslo: 0103/2021/E, 0256/2021
Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 29.03.2021
Poznámka: Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 25.03.2021
Poznámka: Distribúcia
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 11.03.2021
Poznámka: Distribúcia
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 09.03.2021
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
Druhá prenosová, s. r. o.
Kolonáda Bojnice 944, Bojnice
Dátum: 05.03.2021
Poznámka: Dodávka zraniteľným odberateľom
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 26.02.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0115/2018/E v znení rozhodnutia č. 0265/2018/E v znení rozhodnutia č. 0182/2019/E v znení rozhodnutia č. 0278/2019/E v znení rozhodnutia č. 0192/2020/E v znení rozhodnutia č. 0285/2020/E
Distribúcia
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 23.02.2021
Poznámka: Distribúcia
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.02.2021
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 18.02.2021
Poznámka: Distribúcia
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 18.02.2021
Poznámka: Distribúcia
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 17.02.2021
Poznámka: Pripojovacie poplatky
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 16.02.2021
Poznámka: Distribúcia
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 16.02.2021
Poznámka: Distribúcia
EXPORT-IMPORT, s.r.o. Bardejov
Dukelská 19, Bardejov
Dátum: 12.02.2021
Poznámka: Distribúcia