ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 22.07.2021
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 01.02.2016
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 06.08.2013
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 30.11.2018
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 16.09.2013
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 21.12.2021
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 27.03.2020
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 12.03.2021
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.10.2020
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 08.02.2019
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0031/2014/E-PP [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 24.05.2017
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0031/2014/E-PP [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 26.08.2014
Poznámka: , v znení rozhodnutí číslo: 0010/2017/E-PP [PDF], 0002/2019/E-PP [PDF]
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 16.12.2020
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.05.2017
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.03.2015
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 14.07.2014
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 09.08.2016
Poznámka:
VSS Energy, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 09.07.2021
VSS Energy, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 18.09.2019