Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 25.01.2018
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 09.01.2017
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 08.02.2019
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0031/2014/E-PP [PDF]
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 24.01.2022
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 01.02.2016
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 27.03.2020
Lindner Immo Slovakia s.r.o.
Galvániho 15B, Bratislava - Devín
Dátum: 29.01.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 25.02.2019
Poznámka:
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 12.03.2021
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 12.04.2022
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 01.03.2018
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 11.03.2019
Poznámka: , K Rozhodnutiu číslo 0005/2019/E-PP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 28.03.2019, [PDF]
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 20.04.2022
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 22.03.2016
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 31.03.2017
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 31.05.2019
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 07.04.2021
BIOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.
Hviezdoslavova 168/168, Ladce
Dátum: 28.04.2022
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 27.05.2019