U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 08.01.2015
Poznámka:
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 14.01.2016
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 25.01.2018
Poznámka:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
Dátum: 23.01.2019
Poznámka:
MEOPTIS, s.r.o.
J. Hagaru 9, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 15.01.2021
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 08.01.2015
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 09.01.2017
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 08.02.2019
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0031/2014/E-PP [PDF]
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 22.01.2021
BUKÓZA ENERGO, a. s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 11.03.2014
Poznámka:
ZSE Development, s.r.o.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 01.02.2016
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 27.03.2020
Lindner Immo Slovakia s.r.o.
Galvániho 15B, Bratislava - Devín
Dátum: 29.01.2021
BUKOCEL, a.s.
Hencovská 2073, Hencovce
Dátum: 11.03.2014
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 25.02.2019
Poznámka:
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 29.04.2020
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 12.03.2021
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 04.02.2015
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 07.03.2016
Poznámka: