VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 01.07.2021
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 28.04.2022
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 25.10.2021
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 30.05.2022
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 09.11.2021
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0112/2021/E-PP, Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0021/2022/E-ZR
VSS Energy, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 09.07.2021
VSS Energy, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 18.09.2019
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 16.12.2020
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 18.02.2019
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 19.05.2017
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 23.03.2015
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 14.07.2014
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 09.08.2016
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 20.10.2020
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 08.02.2019
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0031/2014/E-PP [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 24.05.2017
Poznámka: , mení rozhodnutia číslo 0031/2014/E-PP [PDF]
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 26.08.2014
Poznámka: , v znení rozhodnutí číslo: 0010/2017/E-PP [PDF], 0002/2019/E-PP [PDF]
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 12.03.2021
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 21.12.2021