Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 27.06.2017
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0012/2017/E-PP mení rozhodnutie číslo 0056/2014/E-PP [PDF]
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 05.12.2014
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0056/2014/E-PP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0012/2017/E-PP [PDF]
TATRA SPC23, s. r. o.
Roveň 215, Podtureň
Dátum: 03.07.2020
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 25.05.2022
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, Poprad
Dátum: 23.06.2022
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 23.11.2021
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 07.07.2014
Poznámka:
TERAPO, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, Banská Bystrica
Dátum: 22.03.2016
Poznámka:
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.08.2016
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 13.08.2015
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 13.08.2015
Poznámka:
TOMPERA, s.r.o.
Za dolným mlynom 85/51, Košice
Dátum: 24.09.2021
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 02.12.2021
TRAFO ENERGY s.r.o.
Ventúrska 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 16.05.2022
TRANSFER ENERGY, s.r.o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 06.07.2021
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 16.11.2021
TriGranit Centrum, a.s.
Tomášikova 64, Bratislava
Dátum: 23.02.2010
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 03.12.2019
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 07.12.2021
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 07.06.2022