Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 09.07.2015
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 22.08.2014
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 29.06.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 06.09.2022
Poznámka:
SLOVENSKÁ ENERGETICKÁ A OBCHODNÁ s.r.o.
Šebastovská 2, Prešov
Dátum: 08.08.2022
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 09.06.2022
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 07.09.2021
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 25.05.2022
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 03.08.2015
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 30.05.2022
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 12.11.2021
SLZ NOVA a.s.
Hlavná 133, Hnúšťa
Dátum: 20.05.2022
Snina Energy, s. r. o.
Strojárska 4455/89A, Snina
Dátum: 14.10.2021
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 30.05.2022
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice
Dátum: 16.07.2021
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 16.10.2018
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 09.11.2018
Poznámka: , Toto rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0016/2018/E-PP.
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 31.05.2019
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 25.02.2019
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Dátum: 12.07.2022