Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 5898/14, Prešov
Dátum: 13.06.2022
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 02.06.2022
Forum Poprad, a.s.
Malý trh 2/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 11.05.2022
GEON, a.s.
Horská 11/C, Bratislava
Dátum: 10.05.2022
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 02.08.2022
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 11.05.2022
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 11.05.2022
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 24.09.2021
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 29.04.2022
I. S. Servis s. r. o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
Dátum: 19.09.2013
Poznámka:
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 10.06.2022
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 10.06.2022
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 10.06.2022
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 12.04.2022
JMB, s.r.o.
V.Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 28.07.2021
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 30.05.2022
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 10.11.2021
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 07.06.2022
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 24.01.2022
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 07.06.2022