eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 17.06.2022
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 14.06.2022
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 13.06.2022
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 13.06.2022
ENSTRA Power Generation LC s.r.o.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 13.06.2022
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého 5898/14, Prešov
Dátum: 13.06.2022
IKA TRANS, spol. s r.o.
Nad traťou 26, Kežmarok
Dátum: 10.06.2022
ISTROCENTRUM s. r. o.
Mlynské nivy 16, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 10.06.2022
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 10.06.2022
SK Energy, s.r.o.
Račianska 153, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 09.06.2022
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Nábrežie Oravy 625/12B, Dolný Kubín
Dátum: 08.06.2022
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 08.06.2022
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 07.06.2022
ALFA FACILITY MANAGEMENT s.r.o.
Technická 7, Bratislava
Dátum: 07.06.2022
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 07.06.2022
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 07.06.2022
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 07.06.2022
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
Dátum: 06.06.2022
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, Bratislava - mestská časť Staré mesto
Dátum: 06.06.2022
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 02.06.2022