Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 21.12.2021
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Dátum: 21.12.2021
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 20.12.2021
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 14.12.2021
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 10.12.2021
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 07.12.2021
ACROPOLIS SLOVAKIA, s.r.o.
Rastislavova 12, Nitra
Dátum: 06.12.2021
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 02.12.2021
eGrid SK s.r.o.
Mostová 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 30.11.2021
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
Dátum: 23.11.2021
PPKK distribúcia, s.r.o.
Kostolné Kračany 35 , Kostolné Kračany
Dátum: 23.11.2021
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava
Dátum: 18.11.2021
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 18.11.2021
Poznámka:
Príloha k rozhodnutiu č. 0113/2021/E-PP,
K Rozhodnutiu číslo 0113/2021/E-OP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 18.11.2021, [PDF]
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 16.11.2021
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 15.11.2021
Poznámka:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidník
Dátum: 12.11.2021
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, Martin
Dátum: 11.11.2021
KLF-Distribúcia, s.r.o.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 10.11.2021
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 09.11.2021
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 09.11.2021