Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 25.11.2022
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 24.11.2022
Obec Lúčky
, Lúčky 141
Dátum: 22.11.2022
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0146/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Obec Pohronská Polhora
Hlavná 62, Pohronská Polhora
Dátum: 22.11.2022
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 21.11.2022
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 02.11.2022
Poznámka:
Veolia Teplo Levice, s. r. o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
Dátum: 18.10.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0227/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0065/2021/V (PDF)
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 11.10.2022
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 10.10.2022
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 05.10.2022
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Dlhá 11/1248, Stupava
Dátum: 19.09.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0220/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2021/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 07.09.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0214/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0259/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0070/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0011/2022/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
B - PROX, s.r.o.
Sadová 11, Slovenská Ľupča
Dátum: 23.08.2022
MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Dátum: 11.08.2022
REZIDENCIA SLNEČNÁ STRÁŇ s.r.o.
Trnkov 44, Trnkov
Dátum: 04.08.2022
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 04.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0215/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0101/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2022/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Združenie obcí "Zdravý mikroregión"
Preseľany 77, Preseľany nad Ipľom
Dátum: 02.08.2022
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 14.07.2022
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 20.06.2022
Poznámka: