Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, Poprad
Dátum: 21.12.2022
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.
nám. 1. Mája 495/52, Chtelnica
Dátum: 21.12.2022
Obec Sihelné drobná prevádzka
Sihelné 217, Sihelné
Dátum: 20.12.2022
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 20.12.2022
Združenie obcí "Zdravý mikroregión"
Preseľany 77, Preseľany nad Ipľom
Dátum: 20.12.2022
Obec Polomka
Osloboditeľov 12, Polomka
Dátum: 20.12.2022
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. "ČKS"
Malinovského 769, Čachtice
Dátum: 19.12.2022
Obec Komjatice
Nádražná 97, Komjatice
Dátum: 19.12.2022
Poznámka:
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
Dátum: 16.12.2022
Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r.s.p.
Jablonov nad Turňou 244, Jablonov nad Turňou
Dátum: 16.12.2022
Poznámka:
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 15.12.2022
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 15.12.2022
Obec Dolné Vestenice
Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
Dátum: 15.12.2022
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
Dátum: 15.12.2022
Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, Spišský Štiavnik
Dátum: 15.12.2022
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 15.12.2022
SPR Šulianske jazero s.r.o.
, Rohovce 445
Dátum: 15.12.2022
Obec Čaňa
Oslobodieľov 22, Čaňa
Dátum: 15.12.2022
Obec Žehra
Žehra 104, Žehra
Dátum: 14.12.2022