Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 06.12.2019
Poznámka: Mení rozhodnutie č. 0164/2017/V
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 27.11.2019
Poznámka:
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 28.10.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0125/2021/V (PDF)
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 02.10.2019
Poznámka:
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 30.09.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0001/2022/V (PDF)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 24.09.2019
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0196/2017/V a rozhodnutie č. 0261/2017/V
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 20.08.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0213/2017/V a rozh. č. 0265/2017/V
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 20.08.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0224/2017/V
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 14.08.2019
Poznámka:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 31.07.2019
Poznámka: Zmena rozhodnutia č.0163/2017/V z 24.02.2017, rozhodnutia č. 0260/2017/V z 26.06.2017 a rozhodnutia č.0007/2018/V z 25.06.2018
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 31.07.2019
Poznámka:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 22.07.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0215/2017/V
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 22.07.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0207/2017/V [PDF]
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 21.06.2019
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0193/2017/V
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 17.06.2019
Poznámka: Zmena rozhodnutia č.0216/2017/V z 24.02.2017
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 07.03.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0162/2021/V (PDF)
Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.
Sokolská 487, Strečno
Dátum: 24.01.2019
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 225/2017/V
Polhorské služby s.r.o.
Oravská Polhora 950, Oravská Polhora
Dátum: 21.01.2019
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 20.12.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0007/2022/V (PDF)
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 24.10.2018
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0166/2017/V a rozhodnutie č. 0001/2018/V