Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0130/2017/V (PDF)
Obec Zákamenné
, Zákamenné 1002
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0178/2017/V (PDF)
Obec Veľké Zálužie
Obecná 955, Veľké Zálužie
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0249/2017/V (PDF)
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0161/2017/V (PDF)
Obec Rišňovce
, Rišňovce 259
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0167/2017/V (PDF)
Obec Komjatice
Nádražná 97, Komjatice
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0201/2017/V (PDF)
Obec Chynorany
Cintorínska 45/1, Chynorany
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0180/2017/V (PDF)
Obec Hrabušice
Hlavná ulica 171, Hrabušice
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0179/2017/V (PDF)
Obec Heľpa
Farská 588/2, Heľpa
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0198/2017/V (PDF)
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0208/2017/V (PDF)
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0237/2017/V (PDF)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0196/2017/V (PDF)
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67 , Gajary
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0162/2017/V (PDF)
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, Nitra
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0143/2017/V (PDF)
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0214/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0259/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0002/2021/V (PDF)
Rabčice STRED, s.r.o.
, Rabčice 196
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0138/2017/V (PDF)
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0215/2017/V (PDF)
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, Krupina
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0152/2017/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0011/2018/V (PDF)
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.
nám. 1. Mája 495/52, Chtelnica
Dátum: 02.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0205/2017/V (PDF)