Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0010/2020/V (PDF)
DVS - invest s.r.o.
Dubová 13/25, Dubová
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0263/2017/V (PDF)
Obec Brodské
Školská 1030/2, Brodské
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0147/2017/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0189/2017/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2020/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0238/2017/V (PDF)
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0132/2017/V (PDF)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0213/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0265/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0021/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0025/2021/V (PDF)
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0206/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0008/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0091/2021/V (PDF)
ISI group s. r. o.
Suché mýto 1, Bratislava
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0247/2017/V (PDF)
AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
Červený Kameň 324 , Červený Kameň
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0174/2017/V (PDF)
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0157/2017/V (PDF)
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
, Mojmírovce č. 943
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0169/2017/V (PDF)
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
, Mojmírovce č. 943
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0228/2017/V (PDF)
VEGUM a. s.
Gumárenská 337, Dolné Vestenice
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0145/2017/V (PDF)
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0166/2017/V (PDF)
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0229/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0029/2020/V (PDF)
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0153/2017/V (PDF)
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0207/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0010/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0007/2019/V (PDF)
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 03.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0177/2017/V (PDF)