Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0133/2017/V (PDF)
Obecný podnik Nenince s.r.o.
Hlavná 238/110, Nenince
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0123/2017/V (PDF)
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1 , Branč
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0125/2017/V (PDF)
Podnik verejnoprospešných služieb obec Kolíňany
Námestie L. A. Aranya 528, Kolíňany
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0248/2017/V (PDF)
ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o.
, Vlčany 1
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0185/2017/V (PDF)
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Tatranská Polianka, Vysoké Tatry
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0230/2017/V (PDF)
Obec Polomka
Osloboditeľov 12, Polomka
Dátum: 09.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0142/2017/V (PDF)
Združenie obcí "Zdravý mikroregión"
Preseľany 77, Preseľany nad Ipľom
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0211/2017/V (PDF)
Obec Zborov
Lesná 10, Zborov
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0160/2017/V (PDF)
Obec Sihelné drobná prevádzka
Sihelné 217, Sihelné
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0131/2017/V (PDF)
Technické služby Zohor, spol. s r.o.
Námestie 1. mája 1, Zohor
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0156/2017/V (PDF)
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0176/2017/V (PDF)
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0223/2017/V (PDF)
Prevádzkáreň obce Lendak
Kostolná 194/14, Lendak
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0209/2017/V (PDF)
SPR Šulianske jazero s.r.o.
, Rohovce 445
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0124/2017/V (PDF)
SLV s.r.o.
, Krajné 52
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0150/2017/V (PDF)
Obec Žehra
Žehra 104, Žehra
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2020/V (PDF)
Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0146/2017/V (PDF)
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0240/2017/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 04.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0007/2020/V (PDF)