Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 15.12.2022
SPR Šulianske jazero s.r.o.
, Rohovce 445
Dátum: 15.12.2022
Obec Čaňa
Oslobodieľov 22, Čaňa
Dátum: 15.12.2022
Obec Žehra
Žehra 104, Žehra
Dátum: 14.12.2022
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 14.12.2022
FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1, Nováky
Dátum: 14.12.2022
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 14.12.2022
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
Dátum: 14.12.2022
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, Nitra
Dátum: 14.12.2022
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 12.12.2022
Obec Batizovce
Štúrova 29, Batizovce
Dátum: 09.12.2022
Obec Heľpa
Farská 588/2, Heľpa
Dátum: 09.12.2022
Obec Lovinobaňa
SNP 356/1, Lovinobaňa
Dátum: 09.12.2022
Obec Liesek
, Liesek 442
Dátum: 08.12.2022
Obec Cinobaňa
, Cinobaňa 299
Dátum: 08.12.2022
Obec Raslavice
Hlavná 154, Raslavice
Dátum: 08.12.2022
Obec Zákamenné
, Zákamenné 1002
Dátum: 08.12.2022
Obec Závadka nad Hronom
Osloboditeľov 27, Závadka nad Hronom
Dátum: 08.12.2022
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 08.12.2022
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 08.12.2022