Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 07.03.2023
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 03.03.2023
B - PROX, s.r.o.
Sadová 11, Slovenská Ľupča
Dátum: 02.03.2023
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 27.02.2023
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 24.02.2023
Poznámka:
HOREZZA, a. s.
Teplická 81, Piešťany
Dátum: 23.02.2023
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 22.02.2023
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
Dátum: 21.02.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0069/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 20.02.2023
Sanatórium Dr. Guhra, n.o.
Tatranská Polianka, Vysoké Tatry
Dátum: 20.02.2023
DVS - invest s.r.o.
Dubová 362, Dubová
Dátum: 20.02.2023
AQUAMAAT spol.s r.o.
Lúčna 48, Nemce
Dátum: 17.02.2023
Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587, Trnovec nad Váhom
Dátum: 17.02.2023
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 13.02.2023
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
Dátum: 13.02.2023
LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, Lozorno
Dátum: 10.02.2023
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 09.02.2023
Poznámka:
OFZ, a.s.
Široká 381, Oravský Podzámok
Dátum: 03.02.2023
Podnik verejnoprospešných služieb obec Kolíňany
Námestie L. A. Aranya 528, Kolíňany
Dátum: 03.02.2023
Veolia Teplo Levice, s. r. o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
Dátum: 01.02.2023