Podnik verejnoprospešných služieb obec Kolíňany
Námestie L. A. Aranya 528, Kolíňany
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0248/2017/V (PDF)
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, Nitra
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0068/2021/V (PDF)
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 06.04.2023
Poznámka:
ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o.
, Vlčany 1
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0185/2017/V (PDF)
Obec Polomka
Osloboditeľov 12, Polomka
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0061/2021/V (PDF)
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
Dátum: 05.04.2023
Obec Zborov
Lesná 10, Zborov
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0160/2017/V (PDF)
Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, Spišský Štiavnik
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0050/2021/V (PDF)
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0223/2017/V (PDF)
Miestne prevádzkárne s.r.o.
, Beňuš 355
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0117/2021/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 04.04.2023
Technické služby Zohor, spol. s r.o.
Námestie 1. mája 1, Zohor
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0156/2017/V (PDF)
PTCHEM, s.r.o.
Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, Nemecká
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 27.03.2023
Združenie obcí "Zdravý mikroregión"
Preseľany 77, Preseľany nad Ipľom
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0211/2017/V (PDF)
Rabčice STRED, s.r.o.
, Rabčice 196
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0066/2021/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 03.03.2023
Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o.
, Liptovské Matiašovce 79
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0131/2021/V (PDF)
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 21.03.2023
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0176/2017/V (PDF)