Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0002/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0048/2021/V (PDF)
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 10.07.2023
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: Rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0043/2017/V
NOVÝ MARTIN, a. s.
Vajnorská 100/A, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 26.06.2023
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0004/2019/V (PDF)
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67 , Gajary
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0069/2021/V (PDF)
Obec Kechnec
, Kechnec 19
Dátum: 16.06.2023
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0254/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0009/2018/V (PDF)
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0102/2021/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 16.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0065/2023/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 22.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0012/2018/V (PDF)
Obec Zborov
Lesná 10, Zborov
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0141/2021/V (PDF)
Obec Pohronská Polhora
Hlavná 62, Pohronská Polhora
Dátum: 14.06.2023
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 16.12.2021
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 27.02.2017
Poznámka:
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 12.06.2023
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 15.12.2021
Poznámka:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0016/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0106/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2022/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 12.06.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0099/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 15.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0014/2021/V (PDF)