AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
Červený Kameň 324 , Červený Kameň
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0098/2021/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 25.09.2023
Obec Liesek
, Liesek 442
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0039/2021/V (PDF)
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 12.09.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0026/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
AQUASPIŠ spol. s r.o.
Sadová 12/2081, Spišská Nová Ves
Dátum: 27.02.2017
Poznámka:
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 08.09.2023
Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587, Trnovec nad Váhom
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0043/2021/V (PDF)
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 30.08.2023
Obec Spišské Bystré
Michalská 394, Spišské Bystré
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0041/2021/V (PDF)
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 17.08.2023
Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.
, Mojmírovce č. 943
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0072/2021/V (PDF)
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 15.08.2023
Obec Šoporňa
Šoporňa 1179, Šoporňa
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0042/2021/V (PDF)
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 09.08.2023
Obec Rišňovce
, Rišňovce 259
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0096/2021/V (PDF)
Regionálna vodárenská s.r.o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 04.08.2023
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0001/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0018/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0001/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0020/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0084/2021/V (PDF)
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
Dátum: 13.07.2023
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 24.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0004/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0154/2021/V (PDF)
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 12.07.2023