Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
, Vyšné Hágy 1
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0064/2021/V (PDF)
Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0045/2021/V (PDF)
ČOV VLČANY - NEDED, spol. s r.o.
, Vlčany 1
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0142/2021/V (PDF)
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0109/2021/V (PDF)
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0152/2021/V (PDF)
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 06.10.2023
ZDA HOLDING SLOVAKIA, a.s.
ul. SNP 157/29, Bošany
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. "ČKS"
Malinovského 769, Čachtice
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0116/2021/V (PDF)
Obec Chynorany
Cintorínska 45/1, Chynorany
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0085/2021/V (PDF)
HOSAL Horné Saliby, spol. s r.o.
, Horné Saliby
Dátum: 04.10.2023
Obec Hrabušice
Hlavná ulica 171, Hrabušice
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0086/2021/V (PDF)
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 02.10.2023
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0037/2023/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Obec Zákamenné
, Zákamenné 1002
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0071/2021/V (PDF)
RVS GROUP SLOVENSKO a.s.
Novozámocká 222C, Nitra
Dátum: 29.09.2023
OFZ, a.s.
, Istebné
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0083/2021/V (PDF)
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.
Šafárikova 30, Hlohovec
Dátum: 27.09.2023
Združenie obcí Horného Žitného ostrova pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Obecný úrad 28, Hubice
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0136/2021/V (PDF)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
Dátum: 26.09.2023
Obec Krásnohorské Podhradie
Hradná 156, Krásnohorské Podhradie
Dátum: 28.02.2017
Poznámka:
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o.
Koceľova 9, Bratislava
Dátum: 25.09.2023