Obec Oravské Veselé
, Oravské Veselé 374
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0127/2021/V (PDF)
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, Krupina
Dátum: 21.03.2023
Obec Sihelné drobná prevádzka
Sihelné 217, Sihelné
Dátum: 08.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0131/2017/V (PDF)
KUBO spol. s r.o., Košice
Pri Hrušove 22, Košice - Ťahanovce
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0112/2021/V (PDF)
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 15.03.2023
Prevádzkáreň obce Lendak
Kostolná 194/14, Lendak
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0209/2017/V (PDF)
LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, Lozorno
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0134/2017/V mení rozhodnutie číslo 0055/2021/V (PDF)
Obecný podnik Nenince s.r.o.
Hlavná 238/110, Nenince
Dátum: 16.03.2023
SPR Šulianske jazero s.r.o.
, Rohovce 445
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0124/2017/V (PDF)
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0145/2021/V (PDF)
Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, Nálepkovo
Dátum: 16.03.2023
SLV s.r.o.
, Krajné 52
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0150/2017/V (PDF)
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
Dátum: 27.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0093/2021/V (PDF)
Sylvo invest, s.r.o.
Borová ulica 15598/7, Banská Bystrica
Dátum: 15.03.2023
Obec Sihelné drobná prevádzka
Sihelné 217, Sihelné
Dátum: 28.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0135/2021/V (PDF)
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 23.03.2023
Obec Žehra
Žehra 104, Žehra
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0009/2020/V (PDF)
Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove
Dátum: 01.01.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0074/2021/V (PDF)
Obec Selice
Sovietskej armády 1131, Selice
Dátum: 13.03.2023
Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0146/2017/V (PDF)