Obec Raslavice
Hlavná 154, Raslavice
Dátum: 08.12.2022
Previ s.r.o.
Orechová Potôň 281, Orechová Potôň
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
Dátum: 10.12.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0216/2017 a 0005/2019
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 26.10.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0016/2018/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0003/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0031/2021/V (PDF)
REZIDENCIA SLNEČNÁ STRÁŇ s.r.o.
Trnkov 44, Trnkov
Dátum: 04.08.2022
Obec Cinobaňa
, Cinobaňa 299
Dátum: 08.12.2022
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, Krupina
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 14.12.2020
Poznámka: zmena rozhodnutia č. 0244/2017/V v znení rozhodnutia č. 0003/2018/V, rozhodnutia č. 0010/2019/V a rozhodnutia č. 0018/2019/V
Obec Trstice
Trstice 667, Trstice
Dátum: 27.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0241/2017/V (PDF)
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 04.08.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0215/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0101/2021/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0017/2022/V (PDF)
Zverejňované údaje (PDF)
Obec Závadka nad Hronom
Osloboditeľov 27, Závadka nad Hronom
Dátum: 08.12.2022
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 21.11.2016
Poznámka:
Obec Cinobaňa
, Cinobaňa 299
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0212/2017/V (PDF)
MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Dátum: 11.08.2022
Obec Heľpa
Farská 588/2, Heľpa
Dátum: 09.12.2022
Obec Kechnec
, Kechnec 19
Dátum: 21.11.2016
Poznámka:
Obec Lovinobaňa
SNP 356/1, Lovinobaňa
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0210/2017/V (PDF)
Obec Lovinobaňa
SNP 356/1, Lovinobaňa
Dátum: 09.12.2022
MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.
M.R.Štefánika 1, Hlohovec
Dátum: 22.11.2016
Poznámka:
Obec Pribylina
, Pribylina 384
Dátum: 28.10.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0192/2017/V (PDF)