SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 30.09.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0001/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0012/2019/V (PDF)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 25.05.2022
Poznámka:
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 08.12.2022
Obec Brodské
Školská 1030/2, Brodské
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30 , Stupava
Dátum: 14.06.2022
Poznámka:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 08.12.2022
Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, Nálepkovo
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.
Olšovského 228/34, Malacky
Dátum: 03.11.2020
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
Bysterecká 2180, Dolný Kubín
Dátum: 20.06.2022
Poznámka:
Obec Liesek
, Liesek 442
Dátum: 08.12.2022
Kanalizácia M & M, s.r.o.
Bratislavská 96, Most pri Bratislave
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 19.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0229/2017/V [PDF]
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 30.09.2021
Poznámka:
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 14.07.2022
Poznámka:
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, Žilina
Dátum: 08.12.2022
Poznámka:
SLV s.r.o.
, Krajné 52
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
Dátum: 25.11.2020
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0217/2017/V [PDF]
Ceros, s.r.o.
Družstevná 2, Bratislava
Dátum: 25.10.2021
Poznámka:
Združenie obcí "Zdravý mikroregión"
Preseľany 77, Preseľany nad Ipľom
Dátum: 02.08.2022