Obecný podnik ŠnO, s.r.o.
Mýtne nám. 1, Štvrtok na Ostrove
Dátum: 02.12.2022
PTCHEM, s.r.o.
Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, Nemecká
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
Dátum: 28.10.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0125/2021/V (PDF)
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, Poprad
Dátum: 12.08.2020
Poznámka:
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 23.06.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0224/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0013/2019/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0156/2021/V (PDF)
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
Dátum: 29.03.2022
Poznámka:
Rabčice STRED, s.r.o.
, Rabčice 196
Dátum: 05.12.2022
Miestne prevádzkárne s.r.o.
, Beňuš 355
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
INŠTALÁCIE TZB, a. s.
Gozovská 93/23, Lozorno
Dátum: 09.12.2019
Poznámka: mení rozhodnutia číslo 0006/2018/V [PDF]
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 19.08.2020
Poznámka:
Obecná prevadzkáreň, s.r.o. Jablonov r.s.p.
Jablonov nad Turňou 244, Jablonov nad Turňou
Dátum: 22.07.2021
Poznámka:
V I S T O s.r.o.
Bánovská cesta 8220/7A, Žilina
Dátum: 05.04.2022
Poznámka:
Previ s.r.o.
Orechová Potôň 281, Orechová Potôň
Dátum: 05.12.2022
Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, Spišský Štiavnik
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 24.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0213/2017/V, rozhodnutia č. 0265/2017/V a rozhodnutria č. 0014/2019/V
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Dlhá 11/1248, Stupava
Dátum: 22.07.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0220/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0014/2018/V (PDF)
Obec Pohronská Polhora
Hlavná 62, Pohronská Polhora
Dátum: 11.04.2022
Poznámka:
Obec Šenkvice
Nám. G. Kolinoviča 5, Šenkvice
Dátum: 05.12.2022
Obec Polomka
Osloboditeľov 12, Polomka
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, Spišský Štiavnik
Dátum: 27.08.2020
Poznámka: