Obec Oravské Veselé
, Oravské Veselé 374
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 16.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie č. 0016/2018/V zo 16.10.2018 mení rozhodnutie č. 0218/2017/V z 24.02.2017
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
Dátum: 24.09.2019
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0196/2017/V a rozhodnutie č. 0261/2017/V
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 06.08.2020
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0158/2017/V
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 24.05.2021
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 07.03.2022
Poznámka:
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
Dátum: 01.12.2022
Obchodná vodárenská spoločnosť Liptovské Matiašovce, s.r.o.
, Liptovské Matiašovce 79
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 16.10.2018
Poznámka:
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o.
Rudňany 433, Rudňany
Dátum: 30.09.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0001/2022/V (PDF)
KOWAK s.r.o.
Dubová 2237/9, Dubová
Dátum: 11.08.2020
Poznámka:
INŠTALÁCIE TZB, a. s.
Gozovská 93/23, Lozorno
Dátum: 16.06.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0006/2018/V v znení rozhodnutia č. 0020/2019/V
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum: 09.03.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0215/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0101/2021/V (PDF)
RABČAN, s.r.o.
Rabčická 334, Rabča
Dátum: 02.12.2022
Rabčice STRED, s.r.o.
, Rabčice 196
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
Dátum: 24.10.2018
Poznámka: toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0166/2017/V a rozhodnutie č. 0001/2018/V
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 02.10.2019
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
Fučíkova 460/254, Sládkovičovo
Dátum: 10.08.2020
Poznámka:
FERRMONT, a.s.
Trenčianska 1320/89, Púchov
Dátum: 22.06.2021
Poznámka:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Pri Váhu 6, Ružomberok
Dátum: 23.03.2022
Poznámka: