Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
ČOV Senica, s.r.o.
Železničná 362/122, Senica
Dátum: 22.08.2018
Poznámka: Rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0183/2017/V
PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, Bratislava
Dátum: 20.08.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0224/2017/V
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 02.04.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0107/2021/V (PDF)
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 17.05.2021
Poznámka:
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
Dátum: 14.02.2022
Poznámka:
REZIDENCIA SLNEČNÁ STRÁŇ s.r.o.
Trnkov 44, Trnkov
Dátum: 30.11.2022
Obec Lozorno
Hlavná 1, Lozorno
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Vodárne a kanalizácie mesta Stupava
Devínska cesta 30, Stupava
Dátum: 12.09.2018
Poznámka:
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
Dátum: 20.08.2019
Poznámka: Toto rozhodnutie mení rozhodnutie č. 0213/2017/V a rozh. č. 0265/2017/V
Obec Moravské Lieskové
, Moravské Lieskové 657
Dátum: 19.05.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0124/2021/V (PDF)
AQUAGAS SERVIS s. r. o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava - mestská časť Rača
Dátum: 18.05.2021
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0157/2021/V (PDF)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
Dátum: 24.02.2022
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0158/2017/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0016/2020/V (PDF) v znení rozhodnutia č. 0106/2021/V (PDF)
MBB a.s.
ČSA 26, Banská Bystrica
Dátum: 30.11.2022
KUBO spol. s r.o., Košice
Pri Hrušove 22, Košice - Ťahanovce
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
Dátum: 16.10.2018
Poznámka: Rozhodnutie č.0015/2018/V mení Rozhodnutie č.0165/2017/V a Rozhodnutie č. 0235/2017/V
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 09.06.2020
Poznámka:
Lesnianska vodárenská spoločnosť, s.r.o.
Oravská Lesná 291, Oravská Lesná
Dátum: 26.05.2021
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
Dátum: 07.03.2022
Poznámka:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
Dátum: 01.12.2022